Mamokghethi Phakeng

Drongo-publiek hangt aan de lippen van FabAcademic

Op uitnodiging van Maandblad Zuid-Afrika en ZAM Magazine hield de Zuid-Afrikaanse academica Mamokgethi Phakeng (Unisa; zie MZA september 2015, p. 186-187) op 25 september jl. onder grote publieke belangstelling een keynote-lezing tijdens het Drongo Festival, Festival voor meertaligheid in de Jaarbeurshal in Utrecht. De titel van Phakengs lezing was ‘One country, many languages: Complexities of teaching and learning mathematics in multilingual South Africa’.