meertaligheid

Drongo-publiek hangt aan de lippen van FabAcademic

Op uitnodiging van Maandblad Zuid-Afrika en ZAM Magazine hield de Zuid-Afrikaanse academica Mamokgethi Phakeng (Unisa; zie MZA september 2015, p. 186-187) op 25 september jl. onder grote publieke belangstelling een keynote-lezing tijdens het Drongo Festival, Festival voor meertaligheid in de Jaarbeurshal in Utrecht. De titel van Phakengs lezing was ‘One country, many languages: Complexities of teaching and learning mathematics in multilingual South Africa’.

De wetenschap over meertaligheid in het onderwijs

Interview met Liesel Hibbert

 

door Gitte Postel

 

Maandblad Zuid-Afrika, juni 2013, p. 110-111

 

Zuid-Afrika is een land met elf officiële talen. Volgens de wet heeft elk kind recht op onderwijs in zijn eigen taal. Maar wat betekent dit voor de dagelijkse lespraktijk?